Larvig lektion!

Så kom de äntligen, våra fjärilslarver!

Vi inledde med att ställa frågor kring allt vi vill veta om fjärilar. När temat är slut har vi förhoppningsvis svar på alla.

Våra larver är avarten Tistelfjäril. Varje barn har en egen larv i en liten burk. I botten på burken finns larvens mat; mosad Malva. Barnen har namngett sina larver och gjort fina namnskyltar.

9:ans tabell

Idag gick vi igenom 9:ans multiplikationstabell. Jag visade barnen flera olika tips och tricks som gör det lätt att lära sig den.

  • Siffersumman i produkterna är 9
  • tiotalen ökar med 1 och entalen minskar med 1 (skriv upp tabellen så ser du vad jag menar)
  • Tänk 10:ans tabell och minska med det du multiplicerar. Ex 9×8, tänk 10×8-8
  • Använd fingertricket: Lägg dina tio fingrar framför dig. Om du ska räkna ut 6×9, vik ned ditt sjätte finger. Då har du 5 fingrar på ena sidan om ditt nedvikta finger och 4 fingrar på andra sidan. De fingrarna till vänster visar tiotalen och de andra visar entalen. Dvs 5 fingrar till vänster=50 plus 4 fingrar till höger=4, 50+4=54
    https://www.youtube.com/watch?v=9M5JjtP0aF4