Dokumentation av fjärilsarbetet

Under våra veckor med fjärilar har barnen lärt sig mycket om fjärilens livscykel, hur den förändrar sig, hur den ser ut i de olika stadierna, vad den äter m.m.

Som avslutande uppdrag skulle de skriva en egen text om fjärilen och få med så mycket som möjligt av sina kunskaper. Till detta skulle de infoga en eller flera bilder (självklart bilder som har rätt licens).

Prepositioner

På dagens svensklektion tränade vi på prepositioner. Prepositioner är ord som beskriver var något eller något befinner sig.

Ex:

Bollen finns i lådan.
Boken ligger på bordet
Vi rastade vid bäcken.
Sture och Ulla gick genom tunneln.
Hon gick från stranden och hit.
Kajsa går bredvid Karin.